Jaaroverzichten fatale woningbranden

Overzicht van eerder verschenen jaaroverzichten met de aantallen en kenmerken van fatale woningbranden.

NIPV doet doorlopend onderzoek naar fatale woningbranden in Nederland. Een fatale woningbrand is een brand waarbij dodelijke slachtoffers zijn te betreuren, die heeft plaatsgevonden in een gebouw met een woonfunctie of in een ander ‘woongerelateerd’ object en die niet door opzet is veroorzaakt.

Eerder verschenen jaaroverzichten

Tot en met 2020 verscheen er jaarlijks een rapport met de aantallen en kenmerken van de branden, de betrokken gebouwen en betrokken slachtoffers.

Sindsdien worden de cijfers digitaal gepresenteerd in een online dashboard: Kerncijfers Veiligheidsregio’s. Eens in de 5 jaar verschijnt er een trendanalyse.

Zie ook onze website: Fatale woningbranden.