Vertrekkend Brzo-coördinator Linda van de Ven: “Praktijkkennis en casuïstiek moet worden verankerd in opleidingen”

Nieuws van het LEC BrandweerBRZO, september 2019

Drie jaar lang was Linda van de Ven Brzo-coördinator voor de drie Brabantse veiligheidsregio’s, maar met ingang van 1 oktober gooit zij het roer om en begint ze in haar nieuwe functie als adviseur bij het decanaat Risicobeheersing van het IFV. Van Brzo-uitvoeringspraktijk naar het onderwijs, maar ook op haar nieuwe werkplek zal ze nog kennis en informatie putten uit het Brzo-netwerk waarvan zij al lang deel uit maakt.

Linda was al enkele jaren Brzo-inspecteur bij de Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost, toen ze in 2016 werd gevraagd voor de vacature van coördinator voor het Brzo-samenwerkingsgebied Brabant. Een functie die haar op het lijf bleek geschreven. Linda: “Industriële veiligheid is weerbarstige materie, maar het is ook een heel mooie en uitdagende wereld om in te werken. Het werk is geen dag hetzelfde, de Brzo-sector kent een grote verscheidenheid aan bedrijven en industriële processen en verschillende inspectiediensten en bevoegde gezagen trekken samen met elkaar op om vanuit de één-overheidgedachte het toezicht op hoogrisicobedrijven uit te voeren. Onderdeel zijn van zo’n breed partnernetwerk dat bijdraagt aan de veiligheid van de samenleving, vind ik het meest boeiende aspect aan werken in het Brzo-domein.”

Dat industriële veiligheid weerbarstig is ervoer Linda in haar jarenlange Brabantse carrière als adviseur, BRZO-inspecteur en coördinator. De provincie Brabant telt circa 80 Brzo-bedrijven en in de praktijk kwam ze voorlopers tegen op veiligheidsgebied, maar ook zorgenkindjes. Zij stelt vast dat Brzo-inrichtingen hoog op de bestuurlijke agenda staan. “We hebben in Brabant natuurlijk de nodige geschiedenis wat betreft calamiteiten bij risicobedrijven. Met ChemiePack in Moerdijk als epische casus. Maar er waren meer grote incidenten, zoals de explosie van de MSPO-2 installatie bij Shell Chemie Moerdijk in 2014. En ook elders in het land waren er de afgelopen jaren regelmatig voorbeelden van incidenten en veiligheidsproblemen die aanleiding waren voor het bevoegd gezag om onderzoek te doen en in te grijpen, zoals het Rotterdamse Odfjell-dossier.”

De hoogrisicoindustrie ligt volgens Linda terecht onder het vergrootglas van bestuur, politiek en samenleving. Want als het mis gaat bij bedrijven in die categorie kunnen de effecten op de omgeving verstrekkend zijn. Linda vervolgt: “Tegelijk leveren de bedrijven een bijdrage aan de economie en moeten de ondernemers ook geld kunnen verdienen. Die balans tussen economie en veiligheid is kritisch. Als toezichthoudende overheidsdiensten zitten we er gezamenlijk bovenop om die balans te bewaken, waarbij voor ons uiteraard de veiligheid leidend is. Ik zie de laatste jaren wel een positieve trend. Natuurlijk zijn er nog steeds zorgenkindjes, bedrijven die langs de randen van de wet opereren en veel overtredingen genereren. Maar ik zie ook steeds meer bedrijven waar veiligheid stevig verankerd is in het beleid. Met zelfs koplopers die in hun managementsysteem niet alleen aandacht hebben voor de technische veiligheid maar ook voor de mensfactor en de veiligheidscultuur. Die factoren zijn in hoge mate medebepalend voor het veiligheidsniveau van een industriële inrichting.”

De ervaringen van twaalf jaar BrandweerBrzo-praktijk kunnen in haar nieuwe rol als adviseur bij het decanaat Risicobeheersing goed van pas komen, denkt Linda. “Kennis, ervaringen en lessen uit de praktijk moeten goed worden verankerd in de opleidingen voor risicobeheersing. Ook incidentencasuïstiek en ‘near misses’ in de industrie. Met mijn kennis en ervaring kan ik die vertaalslag naar scholing helpen maken. Risicobeheersing is veel breder dan alleen de Brzo-wereld; het gaat om maatschappelijke veiligheid in brede zin. Risico’s veranderen en worden complexer, de klimaatverandering en de energietransitie hebben grote consequenties voor de samenleving en het veiligheidsdomein en ook de industrie heeft met die veranderende risico’s te maken. Kortom; ik krijg een andere werkgever, maar ik houd de contacten met het Brzo-netwerk warm. Risicobeheersing en het Brzo-domein hebben een sterke relatie met elkaar en omdat het IFV onderdeel is van het LEC BrandweerBRZO zijn de lijnen met mijn ‘oude’ werkveld kort. Ik wil graag alle mensen bedanken met wie ik de afgelopen twaalf jaar prettig en intensief heb samengewerkt. Mensen met passie voor hun vak en gedreven door de wil om de veiligheid van de samenleving te helpen bevorderen. Velen zal ik in mijn nieuwe rol zeker weer tegen komen.”