Stand van zaken aanwijzing bedrijfsbrandweren

Nieuws van het LEC BrandweerBRZO, juli 2017

Half juni heeft het LEC brandweer BRZO de meest actuele stand van zaken met betrekking tot de aanwijzing van bedrijfsbrandweren gepubliceerd, als onderdeel van ‘De staat van de veiligheid 2016′. De meest recente cijfers: er zijn 330 BRZO-bedrijven beoordeeld op criteria voor een wettelijke bedrijfsbrandweeraanwijzing. In 111 gevallen heeft dit geleid tot een aanwijzing door de Veiligheidsregio. In 216 gevallen werd geoordeeld dat, gelet op het risicoprofiel en omgevingskenmerken van de bedrijven, geen bedrijfsbrandweer nodig is. Bij 62 bedrijven wordt momenteel een beoordeling uitgevoerd of moet dat proces nog starten. De betrokken veiligheidsregio’s verwachten dat bij verreweg de meeste van die bedrijven geen bedrijfsbrandweer nodig is. 

Eind dit jaar levert het LEC BrandweerBRZO een geactualiseerd model aanwijsbeleid op, als instrument voor de veiligheidsregio’s. De regionale veiligheidsbesturen kunnen op basis van de visies en inzichten in het model op een uniforme wijze bedrijven beoordelen op de noodzaak voor een bedrijfsbrandweeraanwijzing.