Rapport OvV: ‘Veiligheidsregio’s essentieel in Brzo-toezicht

Nieuws van het LEC BrandweerBRZO, mei 2017

De Onderzoeksraad voor Veiligheid constateert in haar recente onderzoek ‘Veiligheid Brzo-bedrijven: de lessen na Odfjell’ onder andere dat de samenwerking tussen de overheidsinspecties in het Brzo-toezicht te vrijblijvend is en dat centrale regie ontbreekt. Maar de Raad ziet op dit vlak ook positieve ontwikkelingen, zoals het samenwerkingsprogramma BRZO+ van de veiligheidsregio’s en de inspectiediensten. Die samenwerking vergroot de professionaliteit van het toezicht op Brzo-bedrijven, stellen de onderzoekers vast.

De raad stelt vast dat het Nederlandse toezichtstelsel voor de hoogrisico-industrie ingewikkeld is georganiseerd. Beleid, toezicht en handhaving zijn verdeeld over verschillende wetten, departementen en uitvoeringsorganisaties, informatie wordt onderling niet efficiënt gedeeld en er is geen centrale regie over de activiteiten van alle betrokken instanties. Dat was enkele jaren geleden ook de reden om het BRZO+ op te richten en de ambities van de samenwerking tussen de inspectiediensten kracht bij te zetten. Een belangrijk doel van het BRZO+ is de kennis en deskundigheid van inspecteurs te bevorderen en effectiever en doelgerichter te inspecteren. Onder andere door gezamenlijk als één overheid op te treden en zo de versnippering in het toezicht te verminderen. Ook de veiligheidsregio’s investeren via de zes interregionale BrandweerBRZO-samenwerkingsverbanden steeds meer in kennis en professionaliteit op het Brzo-werkveld.

Erwin de Bruin: “De rol van de brandweerspecialisten van de veiligheidsregio’s in het Brzo-domein is uniek. Het is immers de enige dienst die met operationele kennis van effecten van calamiteiten kijkt naar de veiligheid van risicovolle bedrijven. Risicoberekeningen en scenarioanalyses zijn niet alleen gebouwd op theorie maar op praktische brandweervakkennis en internationale casuïstiek. Tegelijk zijn de veiligheidsregio’s ook de wettelijke adviseurs van het college van B&W, dat in het kader van openbare veiligheid verantwoordelijk is voor zowel de voorbereiding als uitvoering van de bestrijding van rampen en zware ongevallen. Met deze lokale verantwoordelijkheden is het essentieel dat de veiligheidsregio’s een belangrijke rol blijven spelen in zowel het vergunnen als toezicht houden op de hoog risicovolle Brzo-inrichtingen. Kortom het BRZO+ is door de aanwezigheid van de veiligheidsregio’s daarmee de beste manier hoe de verantwoordelijkheid voor openbare veiligheid in het BRZO+ stelsel geborgd kan worden.”