PGS’en nieuwe stijl nu al toepasbaar

Nieuws van het LEC BrandweerBRZO, oktober 2020

De programmaraad PGS heeft recent een adviesdocument gepubliceerd met als doel Brzo-bedrijven te stimuleren gebruik te maken van PGS-richtlijnen nieuwe stijl vóór inwerkingtreding van de Omgevingswet. De PGS-reeks wordt herschreven tot praktischer toepasbare richtlijnen, die worden verankerd in de Omgevingswet die begin 2022 van kracht wordt. Bedrijven en toezichthoudende overheden hoeven daar echter niet op te wachten. Twaalf PGS’en zijn al omgezet naar documenten nieuwe stijl en de Inspectie SZW gaat met ingang van 1 januari 2021 die nieuwe versies al gebruiken in haar toezicht op Brzo-bedrijven. Ook voor bedrijven en veiligheidsregio’s kan het voordeel hebben om nu al de nieuwe versies te hanteren.

Volgens Frank Lelieveld van de Adviesraad PGS zijn de al herschreven PGS’en nieuwe stijl volledig geënt op de Omgevingswet en het onderliggende Besluit activiteiten leefomgeving (Bal). “Formeel zijn op dit moment de bestaande PGS-documenten nog leidend bij vergunningverlening en toezicht, maar de PGS’en nieuwe stijl bevatten veel goede dingen die het voor bedrijven en toezichthouders interessant kunnen maken om ze onder sommige omstandigheden nu al te gebruiken. Zo zijn de nieuwste inzichten en best beschikbare technieken op het gebied van preventieve en repressieve veiligheidsmaatregelen erin opgenomen en zijn de bewuste PGS’en Omgevingswet-proof.”

Vooral bedrijven die in de transitiefase naar de invoering van de Omgevingswet een nieuwe vergunningaanvraag moeten indienen, zijn gebaat bij het gebruik van de documenten nieuwe stijl. Lelieveld: “Als bedrijven bij die aanvraag de bestaande PGS als kader nemen voor veiligheidsmaatregelen, moeten ze na invoering van de Omgevingswet alsnog de PGS nieuwe stijl implementeren; dat is dubbel werk. Twaalf PGS’en zijn nu al geënt op de Omgevingswet en het Bal. Die kunnen nu al worden gehanteerd voor het realiseren van gelijkwaardige veiligheidsoplossingen die aansluiten op de eisen in de aankomende Omgevingswet.”

Momenteel zijn de PGS’en 7, 8, 9, 13, 16, 19, 26, 28, 29, 30, 32-1 en 35 Omgevingswet- en Bal-proof. Vijf PGS’en hebben nu de status van interim-richtlijn. Het gaat om de nummers 12, 15, 25, 31 en 33-2. Deze PGS’en konden inhoudelijk niet als nieuwe stijl-richtlijnen worden afgerond vóór de oorspronkelijke deadline 1 januari 2021. De vijf documenten zijn al wel ‘Bal-bestendig’, maar moeten inhoudelijk nog verder naar nieuwe stijl worden omgeschreven. Daarvoor heeft de Programmaraad PGS extra tijd nu invoering van de Omgevingswet is uitgesteld naar 1 januari 2022.

Toepassing PGS Nieuwe Stijl richtlijnen in deperiode tot inwerkingtreding Omgevingswet