Onderzoek warmtestraling korte inzet

Nieuws van het LEC BrandweerBRZO, juni 2015

Wat zijn nu eigenlijk acceptabele grenzen van warmtestraling voor (bedrijfs)brandweermensen en bedrijfshulpverleners bij kortstondige inzet? Kan hiervoor misschien worden afgeweken van de huidige uitgangspunten? Onderzoeksvragen waarover zich momenteel een werkgroep buigt met participatie vanuit het LEC BrandweerBRZO, het IFV en het bedrijfsleven. Het uiteindelijke onderzoek wordt verricht door een kennisinstituut in de Verenigde Staten of Zwitserland. 

Afsluiter dichtzetten

Op de netwerkdag van 12 maart over PGS en stralingscontouren was al één van de conclusies dat er geen eenduidige internationale blootstellingsnormen bestaan voor een veilige brandweerinzet. De bestaande 1 en 3 Kilowatt per m2 zijn toelaatbaar voor respectievelijk operators en brandweerlieden met beschermende middelen (PBM). Normen vastgesteld na een TNO-onderzoek in 2006, waarbij de warmtestraling onderzocht werd bij een inzet van twintig minuten. Deze grenzen gelden echter ook voor kortstondige, operationele klussen zoals bijvoorbeeld het dichtzetten van een afsluiter om een lekkage te verhelpen. Klussen die doorgaans binnen een paar minuten kunnen worden verricht, maar wel bij een hogere straling, dus boven de gestelde norm. Om dergelijke kleinere klussen binnen de huidige norm te kunnen doen kan het bedrijf bijvoorbeeld de afsluiter op grotere afstand plaatsen van de warmtebron of deze op afstand bedienbaar maken. Oplossingen die tijd en geld kosten maar misschien niet direct nodig zijn. Meer kennis op dat gebied is dus noodzakelijk. Enerzijds om de veiligheid en gezondheid van de hulpverleners op een acceptabel niveau te houden en anderzijds om het bedrijfsleven geen investeringen te laten doen met een laag veiligheidsrendement.

Actualisatie PGS

Er is volgens de initiator, teamleider Advies en Vergunningverlening industrie Walter Reurink,  onvoldoende informatie beschikbaar om de onderzoeksvraag als werkgroep zelfstandig te kunnen beantwoorden en de juiste conclusies te formuleren. Daarom is ervoor gekozen het onderzoek uit te besteden aan een kennisinstituut die als experts geldt op het gebied van onderzoeken met hoge temperaturen. De werkgroep begeleidt de instituten in dit onderzoek. De onderzoeksgegevens worden ook (deels) verwerkt in de actualisatie van de PGS.

Onderzoeksresultaten

Momenteel is de werkgroep bezig met de formulering van de onderzoeksopdracht voor de kennisinstituten. Het onderzoek gaat in de zomer van start. De resultaten van het onderzoek komen in de loop van 2015 beschikbaar.