Notitie BRZO 2015 en handhavingsstrategie

Nieuws van het LEC BrandweerBRZO, december 2016

Met de invoering van het Brzo 2015 zijn er elementen in de Brzo-regelgeving gewijzigd, die gevolgen hebben voor de veiligheidsregio’s. Om die veranderingen te verduidelijken, heeft het LEC afgelopen zomer een notitie opgesteld. Brzo versie 1999 versus 2015, de verschillen in een notendop.

Brzo 2015 is gebaseerd op de Europese Seveso-richtlijn van 2012. Een nieuwe richtlijn was nodig vanwege een nieuwe internationale indeling van klassen gevaarlijke stoffen. De vertaling in de nationale Brzo-regelgeving leverde onder andere nieuwe begripsbepalingen en nieuwe regels voor informatie-uitwisseling tussen overheid en bedrijfsleven op.

Door de invoering van het Brzo 2015 moet ook de landelijke handhavingsstrategie Brzo worden aangepast. Veel artikelen in de regelgeving zijn immers gewijzigd en dat heeft gevolgen voor de toezichthouders van het bevoegd gezag Wabo, de Inspectie SZW en de veiligheidsregio’s. Het streven van de Brzo-handhavingspartners is erop gericht om landelijk zoveel mogelijk met dezelfde maten te meten en dezelfde uitgangspunten te hanteren.