Nieuws van het PGS-front

Nieuws van het LEC BrandweerBRZO, oktober 2017

De PGS-wereld is flink in beweging. De PGS 31 zit in de afrondende fase en wordt naar verwachting eind dit jaar gepubliceerd. Ook de PGS 14 als aanvullend document op de PGS 15 voor chemicaliënopslag in loodsen, is vrijwel gereed. Ondertussen wordt een aantal PGS’en ook herschreven naar de nieuwe stijl met het oog op de toekomstige nieuwe Omgevingswet. Dat invoering van die wet opnieuw flink is uitgesteld geeft volgens Frank Lelieveld meer lucht bij de omzetting van de PGS’en van oude naar nieuwe stijl. Lelieveld vertegenwoordigt de brandweer in meerdere PGS’en en is sparring partner voor het Deskundigenforum en de Programmaraad PGS. 

PGS 31 weerbarstig

Eerst de PGS 31. Die richt zich op opslag van chemicaliën in kleine tanks tot maximaal 150 kubieke meter. Totstandkoming van deze PGS-richtlijn was volgens Frank Lelieveld een weerbarstig traject, omdat overheid en bedrijfsleven bij het formuleren van eisen en maatregelen voor veiligheid lange tijd lijnrecht tegenover elkaar stonden. Een eerste initiatief om deze richtlijn uit te werken strandde daardoor in 2016 en het project werd teruggelegd bij de Programmaraad PGS. Sinds begin dit jaar is een compacte nieuwe werkgroep opnieuw in de weer om deze PGS tot een goed einde te brengen. Het nieuwe traject verloopt succesvoller, omdat er volgens Lelieveld mensen met ‘doorzettingsmacht’ in de nieuwe werkgroep zitten. De PGS 31 is inmiddels door de Programmaraad goedgekeurd. Enkele laatste discussiepunten zullen later als aanvulling worden opgenomen. Het document moet ook nog worden vertaald naar de PGS-structuur nieuwe stijl.

Waarom verliep het PGS 31-project zo moeizaam? Lelieveld licht toe: “De strengere eisen aan kleine opslagtanks, zoals brandmuren en bluswatervoorzieningen, waren voor de vertegenwoordigers van bedrijven een struikelblok. Landelijk zijn er honderden bedrijven met kleine opslagtanks, ook buiten de grote industriegebieden. Gaandeweg het traject werd door vertegenwoordigers van het bedrijfsleven aangegeven dat bedrijven een uitweg zochten, door alternatieven te zoeken voor kleine opslagtanks, zoals opslag van hun producten in IBC-containers. Daar is de veiligheid niet mee gediend. In de nieuwe werkgroep zit een brede vertegenwoordiging van het bedrijfsleven om mee te denken en mee te praten, en in een slagvaardiger kerngroep met een daadkrachtige voorzitter hebben we al een en ander kunnen afstemmen. Het nieuwe traject heeft geleid tot een concept-PGS waarin zowel de overheid als het bedrijfsleven zich kunnen vinden. De PGS 31 zal op korte termijn worden gepubliceerd. 

Handreiking brandblus- en brandbeheersingssystemen

Ook de PGS 14, een supplement op de PGS 15 voor chemicaliënopslagloodsen, verkeert in de eindfase. Deze PGS is een handreiking die beheerders van chemicaliënloodsen een beter overzicht geeft van het type brandblus- en brandbeheersingssysteem dat bij hun type loods past. Welk systeem is effectief bij het type en volume stoffen dat wordt opgeslagen? Lelieveld: “Een hi-ex schuimsysteem ligt bij chemicaliënloodsen voor de hand, maar is niet even goed werkzaam op alle chemicaliën. En een blussysteem dat werkt op basis van zuurstofverdringing, zoals CO2 blussystemen, heeft onvoldoende effect bij chemicaliën die zelf veel zuurstof bevatten. De PGS 15 onderscheidt vier beschermingsniveaus, met een matrix aan maatregelen en systemen om aan dat niveau te voldoen. Een nieuw beschermingsniveau 4 is toegevoegd, bedoeld voor opslagloodsen met stoffen die een laag risico vormen. Voor dit niveau zijn bijvoorbeeld geen brandblussystemen voorgeschreven: wel gescheiden opslag van stoffen in afzonderlijke ruimten.”

De nieuwe PGS 14 geeft beheerders ook meer inzicht in de rol van de brandweer bij branden in loodsen. Het idee dat de brandweer altijd komt om te blussen is genuanceerd, want na de brand in een scheepswerf in De Punt in 2008 hanteert de brandweer een nieuwe visie op brandbestrijding in industriegebouwen en wordt in risicovolle situaties vaker defensief opgetreden. Een afweging is dus: wat te doen in opslagsituaties waar de brandweer geen rol heeft in de binnenblussing maar een automatisch brandblussysteem onvoldoende effectief blijkt? Het is volgens Lelieveld beter om voor opslagsituaties in bepaalde gebieden kritisch na te denken over een bronaanpak via locatiekeuze: “Een afbrandscenario van een chemicaliënloods nabij een woonwijk, vinden we dat wel acceptabel? Dergelijke keuzes kun je beter afwegen met de handreiking voor praktische uitwerking van de beschermingsniveaus.”