Netwerkdag maakt uitdagingen en dilemma’s energietransitie zichtbaar

Nieuws van het LEC BrandweerBRZO, december 2019

De netwerkdag van het LEC BrandweerBRZO op 7 november stond grotendeels in het teken van de energietransitie en de consequenties daarvan voor de industrie. De conclusie die kan worden getrokken na de presentaties en workshops is dat het bedrijfsleven hard werkt aan het verduurzamen van zijn energievoorziening. Maar gericht beleid voor risicobeheersing rond nieuwe energiebronnen bij Brzo-inrichtingen en risicorelevante bedrijven is nog niet goed geborgd. Een actievere rol van toezichthouders en vergunningverleners is gewenst om potentieel gevaarlijke situaties te voorkomen.

Uit een rondje langs de samenwerkingsgebieden blijkt dat alle veiligheidsregio’s in hun werkgebied tekenen zien van oprukkende ‘groene’ energiebronnen. Voorbeelden van zonnepanelen op opslagtanks en daken van opslagloodsen voor gevaarlijke stoffen, roepen bij de Brzo-specialisten vragen op over de effecten op de veiligheid van de inrichtingen. Hetzelfde geldt voor toepassing van elektrische transportmiddelen of voertuigen op waterstof of LNG op terreinen van Brzo-bedrijven. De Brzo-specialisten van de veiligheidsregio’s blijken vooraf niet altijd te worden gekend in dergelijke projecten en een grondig veiligheidsadvies is niet altijd vanzelfsprekend onderdeel van de plannen. Ook het verschuiven van ‘industriële’ risico’s naar de woonomgeving, in de vorm van lithium-ion batterijstations en waterstofopslag, wordt gesignaleerd als een ontwikkeling waar het BrandweerBRZO-netwerk een rol heeft inzake risicobeheersing.

Tijdens de netwerkdag werden ook de lopende projecten en ontwikkelingen binnen het LEC BrandweerBRZO besproken. Zo werd de nieuwe Werkwijzer bedrijfsbrandweren kort toegelicht en dat leidde tot enige discussie. De verlaagde richtwaarde voor de warmtestralingscontour buiten de inrichting van 2 kW/m2, blijkt namelijk niet in lijn met de 3 kW/m2 die nog steeds voor rampenbestrijding geldt. De BrandweerBRZO Werkgroep Bedrijfsbrandweren gaat kijken hoe deze inconsistentie kan worden opgelost.

Verder werd aangekondigd dat de ontwikkeling van de nieuwe Landelijke Benadering Risicobedrijven (LBR) van BRZO+ komend jaar wordt voltooid, met de nadruk op de bouw van een nieuwe ICT-omgeving, en dat de opleidingen voor het werken met de LBR in januari 2021 van start gaan.

“Wat we overtuigend terug hebben gekregen van de netwerkdag, is dat energietransitie geen toekomstmuziek meer is, maar hedendaagse problematiek”, stelt programmamanager Erwin de Bruin terugblikkend vast. “Daar moeten we als LEC BrandweerBRZO samen met ons partnernetwerk intensief mee aan de slag. Om de inspanningen van het BrandweerBRZO-netwerk op dit dossier te versterken, zijn extra financiële middelen gewenst. Er is geld beschikbaar, onder andere via het Impulsprogramma Omgevingsveiligheid. Een deel van dat budget is specifiek voor activiteiten rond veilige energietransitie gelabeld. Daar moeten we met het LEC ook bij aanhaken. De veiligheidsvraagstukken rond nieuwe energiebronnen zullen de komende jaren alleen maar toenemen en zijn ook domein overstijgend, dus alle relevante partijen die kunnen bijdragen aan veilige nieuwe energie, moeten hun krachten bundelen. 

Daarom is het goed dat Brandweer Nederland, het IFV en het LEC BrandweerBRZO werken aan een breed actieprogramma, onder regie van Nils Rosmuller als lector Energie- en Transportveiligheid.”