LBR-GIR op 10 januari 2022 in gebruik

Nieuws van het LEC BrandweerBRZO, december 2021

Na jaren ontwikkeling en voorbereiding wordt naar verwachting op 10 januari het sein ‘Go!’ gegeven voor de nieuwe BRZO+ inspectiemethodiek LBR en de bijbehorende softwareapplicatie GIR 2.0. Daarmee begint een nieuw tijdperk voor de Brzo-inspecties, met betere technische- en informatieondersteuning aan de inspecteurs. In december wordt de laatste fase van de voorbereiding afgerond met de opleiding van de inspecteurs die in de praktijk met LBR-GIR moeten gaan werken.

“De gebruikers worden in twee groepen opgeleid en daarnaast komt er nog een ‘veegklas’ voor functionarissen die om enigerlei reden, zoals corona, de cursus in december niet kunnen volgen”, legt programmamanager Erwin de Bruin uit. “Na de aftrap op 10 januari kunnen de eerste inspecties met de nieuwe methodiek en software worden uitgevoerd.”

Af is LBR-GIR echter nog niet. Volgens Erwin de Bruin staat het ‘raamwerk’ met een uniform en praktisch inspectie-instrumentarium en een goed werkende applicatie, waarmee de inspecteurs aan de slag kunnen. Maar de puntjes moeten nog wel op de i worden gezet. “Om te beginnen worden in 2022 en daarna nog diverse aanvullende modules ontwikkeld met naslagwerken en informatiedocumenten. Zoals een handhavingsmodule en een instrument om de veiligheidscultuur bij een bedrijf te kunnen meten. Daarnaast worden ook nog  verschillende inspectiegidsen ontwikkeld waarin veiligheidsaandachtspunten bij specifieke milieu belastende activiteiten in worden opgenomen; allemaal hulpmiddelen die de inspecteurs bij hun werk met aanvullende informatie ondersteunen. In feite bouwen we een informatieve bibliotheek met alle relevante vragenlijsten, achtergrondinformatie en checklists ter ondersteuning van Brzo-inspecties. Voor de ontwikkeling van die aanvullende modules is extra financiering nodig en daarover zijn we druk in gesprek met onze financiers. Alle betrokken ministeries onderkennen het belang van een goed functionerende inspectiemethodiek voor Brzo-bedrijven en willen bijdragen aan de doorontwikkeling van LBR-GIR.”

Een ander aspect dat volgens De Bruin eveneens nader geregeld moet worden is een goede inrichting van het technisch en functioneel beheer van LBR-GIR. De methodiek wordt ondergebracht in de informatiehuishouding van Rijkswaterstaat, de host van BRZO+, dat opdrachtgever was voor de ontwikkeling. “Bij dat beheer moeten we ook veel zorg besteden aan de informatiebeveiliging van LBR-GIR, want er staat nogal wat gevoelige bedrijfsinformatie in uit de uitgevoerde inspecties. Die informatie moet uiteraard goed worden beschermd tegen diefstal en oneigenlijk gebruik. Kortom, het frame staat en de inspecteurs kunnen in de praktijk aan de slag, maar 2022 is nog in belangrijke mate een bouwjaar voor het inrichten van de beheerorganisatie en de beveiliging. Met de officiële aftrap in januari komt een einde aan een intensief ontwikkeltraject, waaraan heel veel deskundigen vanuit de BRZO+ partnerorganisaties hun bijdrage hebben geleverd. Voor die inspanningen is een woord van dank beslist op zijn plaats. Dankzij de collectieve inspanning is een up-to-date inspectiemethodiek tot stand gekomen, waarmee inspecteurs bij Brzo-inspecties beter beslagen ten ijs komen en waarmee ze hun bedrijfsinspecties beter kunnen uitvoeren.”