LASTFIRE-vertegenwoordiger Niall Ramsden:”Vertrouwen in fluorvrij schuim groeit”

Nieuws van het LEC BrandweerBRZO, oktober 2021

De industriële brandbestrijdingswereld is dicht bij een fluorvrije oplossing voor de bestrijding van grote industriële brandscenario’s. Dat is de mening van LASTFIRE-vertegenwoordiger dr. Niall Ramsden. Hij ziet in de industrie en bij brandweerkorpsen toenemend vertrouwen dat de alternatieven voor fluorhoudend blusschuim in geval van een tank- of tankputbrand de klus kunnen klaren. Hoewel LASTFIRE het afgelopen half jaar een aantal succesvolle praktijktests met synthetische fluorvrije schuimproducten heeft uitgevoerd, is er volgens de voorman van LASTFIRE nog veel werk te doen. “Er is behoefte aan verdere opschaling van de praktijktesten en we moeten de internationale brandweerwereld verder overtuigen om te vertrouwen op het gebruik van fluorvrij blusschuim. Er is geen weg terug!”

Niall Ramsden deed zijn uitspraken tijdens de LASTFIRE Foam Summit in Parijs in september jl. Het symposium rond het thema schuimtransitie omvatte ook een bezoek aan het brandweertest- en trainingscentrum GESIP bij Vernon. Daar werden enkele demonstraties gehouden die het effect van geaspireerd fluorvrij blusschuim op industriële brandscenario’s toonden. Een plasbrand van 100 vierkante meter en een brandende vulinstallatie voor tankwagens werden tijdens het demonstratieprogramma snel bedwongen met fluorvrij schuim.

Ramsden: “Critici zouden kunnen tegenwerpen dat dergelijke kleinschalige testbranden niet in verhouding staan tot de zeer grote industriële brandscenario’s, zoals full surface tankbranden of tankputbranden met dimensies van 10.000 vierkante meter of meer. En ook dat fluorvrije schuimproducten nog nooit zijn getest op brandoppervlakken van dergelijke omvang. De realiteit is dat ook fluorhoudende schuimsoorten nog nooit wetenschappelijk op die schaal zijn getest. Realistische blustesten op zo grote schaal zijn zeer complex en erg kostbaar. Het enige bewijs van de effectiviteit van fluorhoudend blusschuim op grote oppervlaktebranden is geleverd tijdens daadwerkelijke terminal- en raffinaderijbranden, maar die zijn ook bijzonder schaars.”

Ramsden onderstreept dat F3-schuimtesten wel moeten worden opgeschaald in een realistische setting om een nog beter beeld te krijgen van het effect in vergelijking met PFAS-houdende schuimconcentraten. Milieuregelgeving, hoge kosten en praktische uitvoeringsissues stellen echter grenzen aan wat mogelijk is. LASTFIRE heeft een grote stap voorwaarts gemaakt in het testprogramma met de realisatie van een 300 meter grote testput (50 x 6 meter) in Vernon in samenwerking met GESIP. Ramsden: “We zijn in juni dit jaar gestart met het testen van vijf verschillende F3-schuimtypen, om de karakteristieken en effectiviteit van de schuimproducten te vergelijken. De resultaten zijn zeer bemoedigend en laten zien dat ook met fluorvrij schuim een goed vloeiende schuimdeken met gelijkmatige schuimbellen van hoge kwaliteit kan worden gegenereerd, vergelijkbaar met fluorhoudend schuim. Dit najaar staat nog een tweede serie praktijktesten op het programma. We verwachten dat de resultaten van het testprogramma in 2022 kunnen worden gepresenteerd. In een volgende fase willen we de testen uitbreiden naar grotere scenario’s en andere brandstofsoorten dan koolwaterstoffen. Kortom; we zijn er nog niet.”

Naar de mening van Ramsden is het belangrijk dat de brandweerwereld vertrouwen krijgt in fluorvrije schuimsoorten als effectieve vervanger voor de huidige PFAS-houdende blusschuimen zoals AFFF. Dit met het oog op de onvermijdelijke wereldwijde ban op het gebruik van PFAS-houdende producten, inclusief blusschuim. “Het is bemoedigend om te zien dat steeds meer brandweerkorpsen de stap naar fluorvrije alternatieven al maken. Een mooi voorbeeld is de luchthavenbrandweer van Amsterdam Airport Schiphol. De recente vervanging van de crashtendervloot op de luchthaven was een mooi natuurlijk moment om ook de transitie naar fluorvrij schuim te maken. Ook elders zien we publieke en industriële brandweerkorpsen de transitie maken.”

“Het is bemoedigend om te zien dat steeds meer brandweerkorpsen de stap naar fluorvrije alternatieven al maken.”

De LASTFIRE-vertegenwoordiger legt uit welke doelen met de praktijktesten worden beoogd: “Primair willen we bewijs leveren dat 3F-schuimsoorten even effectief zijn als fluorhoudend schuim. Een heel belangrijk aspect in onze studie is de structuur van de schuimbellen. Het vormen van een soepel stromende schuimdeken die een brandende vloeistofplas snel kan afdekken, berust voor een belangrijk deel op de grootte en kwaliteit van de schuimbellen. De tot dusver uitgevoerde praktijktesten hebben het belang van een goede schuimbellenstructuur aangetoond. Ook in de komende testen ligt de focus op de kwaliteit van de schuimdeken.”

In de brandweergemeenschap vindt discussie plaats over de vraag of ook drukluchtschuim (CAFS/DLS) een betrouwbaar blusmedium kan zijn voor grote industriële brandscenario’s. Ramsden is van mening dat dit het geval is. “Tijdens de praktijktesten in Vernon in juni hebben we ook een test met CAFS uitgevoerd op de testput van 300 vierkante meter. Er was geen twijfel over het effect: de schuimdeken verspreidde zich snel over de oppervlakte van de put en doofde de brand in korte tijd, terwijl maar de helft van de hoeveelheid schuimconcentraat en water werd gebruikt in vergelijking met geaspireerde schuimmix. Ook hier bleek de bubbelstructuur van CAFS het verschil te maken. Een van de kenmerken van CAFS is de kleine bubbelstructuur. Ik denk dat het een betrouwbaar blusmiddel is bij grote industriële brandscenario’s. Maar we moeten nog aanvullende tests met CAFS doen, waarbij we onder andere kijken naar de wijze van opbrengen en de worplengte bij de inzet van CAFS-monitoren.”

Tijdens de follow-up van het testprogramma gaat LASTFIRE meer testen uitvoeren met fluorvrij schuim op grotere testbrandhaarden en andere typen chemicaliën, om een beter zicht te krijgen op het inzetspectrum van de alternatieve schuimproducten. Ook zullen tests worden gedaan met een mengverhouding van 1 procent in plaats van de huidige 3 procent. Niall Ramsden: “We hebben al flinke stappen voorwaarts gemaakt in het realistisch testen en vervolgen ons onderzoek om bewijs te leveren dat F3-schuim even effectief is als fluorhoudend schuim op grote brandscenario’s. In het testprogramma richten we ons ook op technische en logistieke aspecten van de schuimtransitie, zoals de keuze van materieel, pompen en armaturen, evenals de houdbaarheid van het schuimconcentraat. Een van onze doelstellingen is dat de transitie naar fluorvrij schuim kan worden gemaakt met zo weinig mogelijk kostbare aanpassingen aan materieel en uitrusting van brandweerkorpsen.”