Kennispublicatie ‘BRZO juridisch bekeken’ verschenen

Nieuws van het LEC BrandweerBRZO, maart 2012

Door de Wet veiligheidsregio’s zijn adviestaken van de brandweer en Brzo (Besluit risico’s zware ongevallen) veranderd. Wat heeft dit voor gevolgen voor bijvoorbeeld de aanwijsbevoegdheid? Toezichthouders/inspecteurs kunnen daarnaast ook te maken krijgen met strafbare feiten. Hoe dan te handelen? Veel BRZO-taken raken aan (milieu)wet- en regelgeving. Dit is niet altijd even eenvoudig. Om ook hierin wat meer wegwijs te worden, zijn in deze kennispublicatie de 99 meest voorkomende vragen over de regels, rapporten en richtlijnen in relatie tot industriële veiligheid per onderwerp bij elkaar gebracht.

De juridische aspecten van BRZO zijn voor de inspecteurs vaak moeilijke kost. Het Landelijk Expertisecentrum introduceert daarom een speciale kennispublicatie juridische vragen. Met niet 100, maar 99 juridisch gerelateerde vragen en antwoorden. Deze zijn opgebouwd rond zes thema’s:

  1. taken van de brandweer op het gebied van het BRZO (15)     
  2. handhaving (toezicht/inspectie en sanctionering) (26)
  3. bedrijfsbrandweeraanwijzingen (20)
  4. advisering aan bevoegde gezag Wet milieubeheer (12)
  5. Wet veiligheidsregio’s (10)
  6. uitvoering van taken door andere organisatie (16).

In heldere bewoordingen wordt onder meer uitleg gegeven over wetenswaardigheden die te maken hebben met bestuursrechtelijke sancties, het aanwijzingsbesluit, het vergunningsbeleid en de nieuwe adviestaak door de Wet veiligheidsregio’s. Juridisch adviseur Robert Luinge tekent voor de inhoud ervan.