Kennispublicatie bedrijfsbrandweren geeft antwoorden

Nieuws van het LEC BrandweerBRZO, maart 2012

De 12 meest gestelde vragen over de bedrijfsbrandweer zijn nu verwerkt in een gelijknamige kennispublicatie.

Bestuurders

Het initiatief hiertoe is mede onder invloed van de Moerdijkbrand versneld. Bestuurders van de verschillende overheden ontvangen sinds deze gebeurtenis veel vragen over bedrijfsbrandweergerelateerde thema’s. Dit was voor het Landelijk Expertisecentrum het signaal om een speciale kennispublicatie over dit thema uit te brengen. Dat maakte hierop een selectie van de 12 meest gestelde vragen.

Antwoord

De publicatie geeft antwoord op onder meer de regels die gelden voor een brandweeraanwijzing, de bevoegdheden, de opkomsttijden van de bedrijfsbrandweer en hun relatie tot de overheidsbrandweer. Verder wordt beschreven welke specifieke voorzieningen een bedrijfsbrandweer moet hebben, zodat zij voldoende voorbereid zijn op risicovolle situaties. De kennispublicatie is niet alleen voor bestuurders een nuttige informatiebron. Brzo-inspecteurs, de veiligheidsregio’s en startende Brzo-bedrijven kunnen er ook hun voordeel mee doen.