Kennisdeling blusschuim ook in 2022 op de agenda

Nieuws van het LEC BrandweerBRZO, september 2021

Met het oog op de aankomende Europese beperkingen op het gebruik van PFAS in blusschuim heeft het LEC BrandweerBRZO de kennisdeling over de consequenties van de schuimtransitie dit jaar in een hogere versnelling gebracht. Met een drietal webinars voor vertegenwoordigers van (bedrijfs)brandweerkorpsen, omgevingsdiensten en de industrie, is de basis gelegd voor kennisverbreding over de schuimblussing van de toekomst. Het LEC bespreekt momenteel met de Brzo-coördinatoren in de veiligheidsregio’s hoe de kennisdeling in 2022 wordt voortgezet. Alle informatie-activiteiten, zoals de webinars en factsheets, zijn gericht op het bevorderen van de kennis omtrent blussen met fluorvrij schuim.

De aftrap van het kennisprogramma vond in juni plaats met een eerste serie van drie webinars in ‘sessie 1’. Circa 120 mensen hebben ingeschreven op het webinarprogramma, dat uit drie inhoudelijke sessies bestaat. In de eerste sessie namen inleiders Peter de Roos en Jochem van de Graaff van H2K de deelnemers mee in de basisbeginselen van fluorvrij blusschuim. De webinardeelnemers kregen uitleg over de verschillen in werking en toepassing van fluorvrij en fluorhoudend blusschuim, over zwaar-, middel- en lichtschuim, beluchting en expansie, de viscositeit van fluorvrij schuim, de gevolgen voor schuimbijmengsystemen en toepassing van fluorvrije schuimsoorten in stationaire blusinstallaties.

De reacties van deelnemers op de eerste sessie waren bijzonder positief. De inhoud en presentatie van de webinars kregen een hoge waardering, evenals het nut van de geboden informatie in deze fase van de schuimtransitie. Het informatiegehalte en de diepgang werden als ruim voldoende beoordeeld. Wel waren de informatiedruk en de presentatiesnelheid behoorlijk hoog. Goed om de aandacht vast te houden, maar misschien was het volgen van de presentaties daardoor voor mensen die iets minder goed in de materie zitten wel een uitdaging. De organisatie neemt de reacties mee in de voorbereiding voor de nog komende webinarsessies, die voor september en december staan gepland. Alle sessies zijn volledig volgeboekt, waaruit blijkt dat het webinarprogramma voorziet in een grote informatiebehoefte.

Tijdens de sessies konden via een chatfunctie online vragen worden gesteld aan de inleiders. Uit de vraagstelling blijkt dat sommige regio’s al verder in het proces zitten en al enkele stappen vooruit denken in het transitieproces. Er waren bijvoorbeeld vragen over de verwachte wetgeving omtrent beperkingen op het gebruik van fluorhoudend blusschuim, over de adviserende rol van de omgevingsdiensten en ‘management of change’ eisen voor bedrijven die overschakelen op fluorvrij blusschuim. Die thema’s komen in de inhoudelijke sessies in september en december aan bod. Het LEC BrandweerBRZO kiest bewust voor een gefaseerde aanpak van de kennisdeling vanuit basiskennis naar meer verdieping in het vervolgproces. Omdat er nu behoorlijke verschillen zijn in het tempo waarin brandweerorganisaties toewerken naar de schuimtransitie is het belangrijk om alle veiligheidsregio’s, bedrijven en andere relevante partijen qua informatie op gelijke vlieghoogte te brengen.

Vast staat dat er de komende jaren nog veel energie zal worden gestoken in kennisbevordering op het gebied van fluorvrij blusschuim. Het LEC BrandweerBRZO zal de veiligheidsregio’s en het netwerk voor industriële veiligheid dan ook blijven ondersteunen met kennisproducten. In overleg met de Brzo-coördinatoren in het land wordt nu de focus op 2022 en verder gericht, met als centrale vraag hoe na de startfase met webinars en factsheets nog meer verdieping kan worden aangebracht in de kennisdeling. De wenselijkheid en mogelijkheid van bijvoorbeeld praktijkdemonstraties over de werking van fluorvrij blusschuim wordt als optie overwogen. Maar ook is in het land behoefte aan beleidskaders.

Inmiddels zijn sommige brandweerkorpsen al een flink eind op weg met de schuimtransitie. Het kennisprogramma onder de vlag van het LEC BrandweerBRZO werkt daarbij ondersteunend. Zo was een opmerking van een van de deelnemende organisaties dat de geboden informatie qua timing prima aansluit bij de aanbesteding van nieuwe schuimblusvoertuigen. Een aantal korpsen beschikt al over blusvoertuigen die uitsluitend fluorvrij schuim aan boord hebben.