IV-alert ‘falen van afwijkende foamdamconstructies

Nieuws van het LEC BrandweerBRZO, december 2021

Het LEC BrandweerBRZO heeft een IV-alert afgegeven voor het ‘falen van afwijkende foamdamconstructies’ van aluminium op PGS-29 opslagtanks. De toepassing van aluminium dammen om bij een rimbrand rond het drijvende tankdak het schuim te geleiden, maakt deze foamdam onbetrouwbaar, omdat aluminium bij een lagere temperatuur smelt dan het in de NFPA 11 voorgeschreven koolstofstaal. Het schuim kan dan zijn werk niet doen, waardoor een rimbrand kan escaleren in een volledige tankbrand, met alle gevolgen voor de tankterminal en de omgeving van dien.

Het IV-alert roept de veiligheidsregio’s op bij de tankopslagbedrijven in hun gebied te inventariseren of aluminium foamdammen in gebruik zijn en zo ja, hiervoor maatregelen te treffen. De betrokken bedrijven moeten de opdracht krijgen de constructies aan te passen en in afwachting daarvan moeten bedrijven en (bedrijfs)brandweerorganisaties maatregelen treffen om zich qua slagkracht voor te breiden op een volledige tankbrand. Een scenario dat grote effecten heeft op de opslag en de omgeving, omdat de brand in vergelijking met een rimsealbrand aanmerkelijk intenser is, een grotere hittecontour heeft, langer duurt en de bestrijding een veel grotere brandweerinzet met veel slagkracht vergt. Ook andere opslagtanks en installaties op het terrein kunnen bij zo’n scenario ernstig gevaar lopen. Al het mogelijke moet dan ook gedaan worden om een volledige tankbrand te voorkomen.

Foamdamconstructies van aluminium zijn aangetroffen op diverse PGS-29 opslagtanks in meerdere regio’s. Vanwege de mogelijke omvang van de problematiek in het ’tankrijke’ Rotterdamse havengebied, trekken de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond en de DCMR Milieudienst Rijnmond gezamenlijk op om dit veiligheidsprobleem aan te pakken. DCMR informeert ook de andere omgevingsdiensten in het land. Het LEC BrandweerBRZO ondersteunt de regio’s waar nodig met aanvullende documentatie bij de aanpak van dit vraagstuk.

Het IV-alert is te vinden op nipv.nl.