Interview met nieuwe IFV-decaan Risicomanagement Leo de Niet

Nieuws van het LEC BrandweerBRZO, november 2019

Het onderwijslandschap voor risicomanagement is in transitie en in dat proces speelt de onlangs bij het IFV benoemde decaan Risicomanagement Leo de Niet een regisserende rol. Zijn missie is het nog beter verbinden van de werelden van onderwijs, onderzoek en het werkveld van onder andere industriële veiligheid, inclusief het LEC BrandweerBRZO. Versterking van die keten is in zijn ogen gebaat bij het goed vertalen van de veiligheidsvraagstukken in de industrie naar de onderwijsomgeving, zodat aankomend medewerkers en experts industriële veiligheid goed beslagen ten ijs komen in de complexe en dynamische industriële wereld.

‘Verbreding’ is een woord dat Leo de Niet veelvuldig gebruikt, in relatie tot het vakgebied Risicomanagement. Zelf zoekt hij die verbreding ook, want zijn carrière in het veiligheidsdomein speelde zich 20 jaar lang vooral af rond de specialisatie brandveiligheid en bouwregelgeving. Eerst bij de Veiligheidsregio Haaglanden, waar hij na de cafébrand in Volendam aan de slag kon als brandveiligheidsinspecteur in het kader van de gebruiksvergunningen, die plotseling onder het vergrootglas lagen. Zeven jaar later herhaalde dit proces zich min of meer toen de Rijksgebouwendienst na de cellenbrand op Schiphol-Oost dringend op zoek was naar een ervaren adviseur/projectleider om de brandveiligheid van de Rijksportefeuille – met de nadruk op onder andere cellengebouwen – naar een hoger niveau te brengen. Daarna ging De Niet aan de slag bij het ondertussen gefuseerde Rijksvastgoedbedrijf als programmamanager om de overige voorraad van de Rijksportefeuille qua brandveiligheid op orde te brengen. Een volgende fase om bij het Rijksvastgoedbedrijf een soortgelijk traject op te zetten voor de Defensieportefeuille, paste niet zo goed bij Leo’s ambities. En toen was daar, op het juiste moment, de vacature voor decaan Risicomanagement bij het IFV.

“Het IFV is bekend terrein voor mij,” vertelt De Niet, “omdat ik daar al 18 jaar les geef. Eerst als gastdocent, maar inmiddels al vele jaren als kerndocent. Ook in die functie was bouwkundige, installatietechnische en organisatorische brandveiligheid mijn primaire specialisme. Na het volgen van zowel de opleiding Integrale- als Hogere Veiligheidskunde ben ik naast de werkzaamheden bij mijn voormalige hoofdwerkgever als kleine zelfstandige een eigen bedrijfje voor risicoadvisering en training rond brandveiligheid gestart. Ik wilde mij breder oriënteren op het vak risicomanagement. Mijn drijfveer is om, samen met een deskundigennetwerk uit de praktijk, een bijdrage te leveren aan omgevings-, object- en gebruiksveiligheid. Daarvoor opent mijn nieuwe functie als decaan Risicomanagement nieuwe wegen.”

Leo de Niet ziet urgente redenen om te investeren in de raakvlakken tussen onderwijs en onderzoek aan de ene kant en de werkpraktijk van risicomanagement aan de andere kant. “Industriële veiligheid is binnen het decanaat Risicomanagement een belangrijke pijler. De rol van het IFV in het LEC BrandweerBRZO onderstreept dat. Maar industriële veiligheid is veel meer dan alleen het Brzo-domein, dat in feite een niche is in het veiligheidsbeleid. De veel grotere laag risicorelevante bedrijven die net ónder die Brzo-drempel zitten, geeft veel meer reden tot zorg in termen van vergunningverlening, toezicht en handhaving. Daar moeten de veiligheidsregio’s ook actief mee aan de slag en steeds meer regio’s pakken dat ook op. In de onderwijswereld is er echter nog relatief weinig aandacht voor die bedrijvencategorie.”

“Dat is een van de aandachtspunten waaraan we als decanaat willen gaan werken; input vanuit de praktijk genereren om de kennis- en onderzoeksfunctie van het IFV te voeden en zo te helpen de industrie in Nederland veiliger te maken. Nadrukkelijk samen met alle lectoraten: Brandpreventie, Brandweerkunde en Energie- en Transportveiligheid. Het aandachtsveld van het decanaat Risicomanagement is lectoraatoverstijgend, want risicomanagement gaat over al die aspecten.”

Ketenversterking is in de ogen van De Niet nodig om de industriële veiligheid een boost te geven en met name de eerder genoemde categorie risicobedrijven die niet onder het Brzo-regime vallen beter in beeld te krijgen bij het risicobeheersingsbeleid. “We moeten samen een vuist maken om zaken die nog niet goed zijn benoemd meer aandacht te geven. Dat begint bij goed opgeleide vakmensen, maar het werkveld moet aangeven welke behoeften er zijn wat betreft versterking van kennis en vaardigheden. De mensen in de praktijk en in de onderwijsgeledingen hebben elkaar nodig. We zijn in gesprek met het LEC BrandweerBRZO over verbreding van de scope van Brzo-inrichtingen naar de industrie in brede zin en werken aan het beter aanhaken van de opleidings- en onderzoekscomponent bij industriële veiligheidsvraagstukken. Dat is best een uitdaging voor het IFV, want terwijl we het leerlandschap aan het verbouwen zijn, moet ‘de winkel’ ook open blijven.”