Impuls Omgevingsveiligheid: Rol van de GGD GHOR in de Omgevingswet

Nieuws van het LEC BrandweerBRZO, december 2020

Het IOV-project betreffende de Omgevingswet heeft tot doel een ‘boodschappenlijstje’ te ontwikkelen. Een checklist voor de veiligheidsregio’s om na te gaan of zij alle stappen in de voorbereiding van hun organisatie op de nieuwe omgevingswet hebben doorlopen. Zo kunnen de regio’s checken of alle benodigde werkafspraken met andere partijen zoals de Omgevingsdienst en de gemeenten zijn gemaakt om invulling te geven aan de gewijzigde taken en samenwerking.

Een wezenlijk aandachtspunt in het project is het verbreden van het adviestraject met gezondheidskundige aspecten. Nu is de advisering voor industriële veiligheid vooral een aangelegenheid van brandweerspecialisten binnen de veiligheidsregio’s. De Omgevingswet vraagt echter ook een beoordeling van gezondheidsrisico’s bij acute incidenten in industriële inrichtingen. In het kader van dit impulsproject wordt dan ook onderzocht hoe die adviesrol van de regionale GGD GHOR-bureaus eruit kan gaan zien.  Een van de vragen die in de regio’s beantwoord moet worden, is of de witte kolom qua opschaling, capaciteit en specialismen voldoende is voorbereid op specifieke letsels die bij industriële incidenten met gevaarlijke stoffen kunnen ontstaan. Twee vertegenwoordigers met GGD GHOR-kennis van de veiligheidsregio’s Limburg-Zuid en Rotterdam-Rijnmond zijn aan het projectteam verbonden om de adviesrol van de GGD GHOR verder uit te werken.