HSE publiceert studie over ontploffing brandstofdepot Buncefield

Nieuws van het LEC BrandweerBRZO, augustus 2012

Op 11 december 2005 vond in een brandstofdepot in Buncefield, Engeland, door het overlopen van vloeistof uit één van de grotere opslagtanks een grote explosie plaats gevolgd door de vorming van een brandbare dampwolk. Na de ramp werd de UK-Health and Safety Executive (HSE) benaderd met het verzoek een studie te verrichten over de verschillende aspecten van deze brand. De resultaten hiervan zijn in 2012 door HSE gepresenteerd en gepubliceerd. 
Het rapport verschaft informatie over de relatie van de uitstroom van de vloeistof uit de bovenkant van de tank en het ontstaan daarna van de brandbare dampwolk. 

Replica

Voor het onderzoek is speciaal een replica gebouwd van het bovenste gedeelte van de opslagtank, het deel waarin de bewuste ontploffing is ontstaan. Het blijkt dat de cascade van brandstof van de bovenkant van de tank naar de tankput en het vervolgens meevoeren van lucht zijn de belangrijkste oorzaken is geweest van de brandstofverdamping. Dit tezamen heeft een zeer explosief mengsel doen ontstaan.

De resultaten van deze studie kunnen in de toekomst gevolgen hebben voor de manier waarop incidentscenario’s worden vormgegeven en voor het ontwerp van opslagtanks.

Engelstalig rapport Buncefield investigation 2012.  ​