Henk van Wetten, BrandweerBRZO-coördinator Zuidwest: “Mijn hart ligt bij de chemie”

Nieuws van het LEC BrandweerBRZO, oktober 2018

Sinds 1 augustus is Henk van Wetten de nieuwe coördinator van het BrandweerBRZO-samenwerkingsgebied Zuidwest. Een gebied waarin hij ruim 15 jaar in verschillende functies is geworteld. Na tien jaar bij Brandweer Zuid-Holland Zuid keerde hij in augustus terug naar de afdeling Industriële Veiligheid in Rotterdam-Rijnmond, waar hij eerder werkzaam is geweest als Brzo-inspecteur. Wel draait hij nog mee in het piket Adviseur Gevaarlijke Stoffen in Zuid-Holland Zuid.

“Een mooie combinatie,” vindt Henk. “Mijn hart ligt bij de chemie, in relatie tot het operationele brandweerwerk. Ik heb een vooropleiding in de chemische technologie en ik heb de wereld van de chemische industrie altijd fascinerend gevonden. Ik heb echt een klik met de enorme industriële dynamiek in Zuidwest-Nederland, waar de grootste clusters chemische- en petrochemische industrie zijn gevestigd. Ik mag graag door die industriegebieden rijden en dan maken de imposante installaties van de procesindustrie altijd indruk. Ik vind dat dit gebied een eigen soort schoonheid uitstraalt. Alle takken van industrie zijn vertegenwoordigd in de zone Rotterdam-Dordrecht-Scheldedelta. Er is veel chemische procesindustrie, maar ook veel logistieke bedrijvigheid met een aantal grote hubs, waaronder rangeerterrein Kijfhoek. In grote lijnen zijn de industrieclusters in de verschillende veiligheidsregio’s binnen Zuidwest qua activiteiten goed vergelijkbaar, maar er zijn wel schaalverschillen.”

Werk genoeg aan de winkel in het samenwerkingsgebied, dat met zo’n 35 medewerkers industriële veiligheid (Brzo-inspecteurs en adviseurs) ook organiek het grootste van Nederland is. Welke aandachtspunten bepalen de agenda van Henk sinds hij als coördinator aan de slag is? “De afgelopen jaren lag de focus vooral op het verbinden van de Brzo-inspecteurs van de veiligheidsregio’s en de uniformering van de werkwijze bij Brzo-inspecties. Ook komende jaren blijven we investeren in verdere versterking van die onderdelen, maar daarnaast willen we ook de Brzo-advisering meer uniformeren. Het is belangrijk dat bedrijven met gelijksoortige productie- of opslagactiviteiten in meerdere regio’s in basis dezelfde adviezen krijgen, met betrekking tot bijvoorbeeld de vereiste capaciteit van bluswater of andere preventieve of preparatieve voorzieningen. Dit is met name van belang omdat wij nu allemaal adviseren aan de DCMR Milieudienst Rijnmond. Verder liggen er nog thema’s als bedrijfsbrandweeraanwijzingen en –toezicht, en incidentonderzoek en analyse. Tenslotte hebben we ook de net-niet-Brzo-bedrijven, waar flinke hoeveelheden gevaarlijke stoffen aanwezig zijn, in beeld als sector waar we meer aandacht aan willen besteden. Qua kennisdeling en uitwisseling van producten kunnen we ook nog meer samen doen. We hebben in dit samenwerkingsgebied een flinke kritische massa van Brzo-specialisten. Die beschikbare kennis en expertise moeten we optimaal delen De standplaats voor deze functie is Spijkenisse, maar als coördinator voor alle vijf de veiligheidsregio’s in het samenwerkingsgebied vind ik het van belang om frequent in de andere regio’s te zijn om actief aan de verbinding te werken en feeling te hebben welke onderwerpen er spelen.”

Henk ziet in de periode dat hij als brandweerfunctionaris werkzaam is in het industriële domein een kentering in de manier waarop bedrijven omgaan met Brzo-inspecties. Hij is voorzichtig optimistisch over de aandacht die veiligheid krijgt bij hoogrisicobedrijven, maar ook signaleert hij een verschuiving van risico’s, waar de BrandweerBRZO-wereld naar zijn mening ook iets mee moet: ” Mijn beeld is dat de houding van bedrijven dat inspecties vooral als een administratieve last werden gezien, geleidelijk verandert. Ik merk bij steeds meer bedrijven dat zij de Brzo-inspecties zien als ondersteuning bij de verbetering van hun veiligheidsbeleid. Het mooie vind ik dat er ook bedrijven zijn die Brzo als een meerwaarde zien om zich te onderscheiden. Vanzelfsprekend is een robuust en volledig compliant veiligheidsbeleid echter nog niet overal, we moeten bedrijven blijven inspecteren. Een andere trend is dat industriële risico’s beginnen op te schuiven naar de woonomgeving, in het bijzonder als gevolg van de energietransitie en de steeds grootschaliger toepassing van lithium-ion accu’s in voertuigen en gebouwen. Een trend in energieopslag in bijvoorbeeld buurtbatterijen die vooral in west- en Zuidwest-Nederland zichtbaar is. Dan praat je over de introductie van forse risico’s van gevaarlijke stoffen, waarvoor we de aanwezige kennis en kunde van de BrandweerBRZO wereld kunnen benutten en breed kunnen delen binnen risicobeheersing.”