Gezamenlijke Brandweer Amsterdam operationeel

Nieuws van het LEC BrandweerBRZO, april 2020

Met de officiële start van de Gezamenlijke Brandweer Amsterdam (GBA) is voor het Amsterdamse Westelijk Havengebied een nieuwe era op veiligheidsgebied begonnen. Om 7 uur ’s ochtends op woensdag 1 april ging de eerste dienst van de GBA van start. Het publiek-private brandweerkorps opereert voorlopig vanuit een tijdelijke huisvesting in het Logistiek Centrum van Brandweer Amsterdam-Amstelland op Pier Afrika. In juni wordt de nieuwe gezamenlijke huisvesting aan de Galwin in Amsterdam-Westpoort in gebruik genomen.

Naast de GBA en het Logistiek Centrum, biedt het nieuwe complex in Westpoort ook onderdak aan de ambulancedienst en het grootschalig blusmateriaal van het Amsterdam Mutual Aid System (AMAS). Die materialen voor grootschalige tankbrandbestrijding zijn nu nog verspreid over diverse partnerbedrijven die deelnemen aan AMAS. Het samenwerkingsverband AMAS-AYMA, een initiatief van een aantal grote tankopslagbedrijven en de brandweerkorpsen van Amsterdam-Amstelland, Kennemerland en Schiphol, is sinds 2008 actief. De PPS-organisatie richt zich uitsluitend op grote tankbrandscenario’s. Met de start van de GBA is er nu ook een publiek-private brandweerorganisatie voor de industriële basisbrandweerzorg in het Westelijk Havengebied.

De GBA is een gezamenlijk initiatief van de Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland, de Port of Amsterdam en een coöperatie van (op dit moment) zestien lidbedrijven. De partners dragen elk voor een derde deel bij in de exploitatiekosten. De GBA waakt met een uitrukteam van zes man, een standaard tankautospuit en een industrieel blusvoertuig over de bedrijven en de publieke ruimte in het Westelijk Havengebied. De GBA gaat werken met een dienstrooster met twee diensten per 24 uur (7.00 uur-16.00 uur en 16.00 uur -7.00 uur). Daardoor zijn er per dienst meer werkzame uren beschikbaar. De GBA overlegt met de bedrijven over eventuele aanvullende dienstverleningstaken op veiligheidsgebied, naast de incidentbestrijdingstaak en de voorbereiding daarop. Het verzorgingsgebied van de GBA telt zes Brzo-inrichtingen. Twee daarvan hebben een formele bedrijfsbrandweeraanwijzing.