Factsheets Bedrijfsbrandweerscenario’s

Nieuws van het LEC BrandweerBRZO, maart 2016

Om te bepalen of een bedrijf al dan niet aangewezen kan worden tot het hebben en in stand houden van een bedrijfsbrandweer, dienen de mogelijke bedrijfsbrandweerscenario’s van het desbetreffende bedrijf beoordeeld te worden. De “Werkwijzer bedrijfsbrandweren 2013” speelt hier een belangrijke rol in maar kan niet voorkomen dat er af en toe onduidelijkheid ontstaat over de wijze waarop naar een scenario gekeken dient te worden. Scenario’s waarover onduidelijkheid bestaat worden doorgaans besproken en beoordeeld in de “Werkgroep Bedrijfsbrandweren” van het LEC BrandweerBRZO . Dit document geeft een invulling aan deze beoordeling en legt zo de gedachtegang van de werkgroep vast.