Even voorstellen: Hubert Klerkx

Nieuws van het LEC BrandweerBRZO, maart 2016

Hubert Klerkx is sinds 1 februari 2016 Brandweer Brzo-coördinator voor de samenwerkende veiligheidsregio’s in Limburg. Hij is al langer bekend in de wereld van de industriële veiligheid, want hij maakte in 2006 deel uit van een van de eerste lichtingen van de NIM-opleiding en voert sinds 2007 Brzo-inspecties uit. Hubert is ook adviseur externe veiligheid en draait mee in het regionaal piket Adviseur Gevaarlijke Stoffen. Kortom: helemaal thuis in de wereld van gevaarlijke stoffen en industriële risicobeheersing. En nu kan ook ‘Brzo-coördinator’ aan zijn takenlijstje worden toegevoegd: een leuke maar ook belangrijke job.

“We hebben in Limburg een klein team met drie inspecteurs. Het is flink aanpakken, want eigenlijk is onze capaciteit aan de krappe kant. Het zwaartepunt voor Limburg ligt vooral in het chemiecluster in Zuid-Limburg, dat vergelijkbaar is met de chemieclusters in bijvoorbeeld Rotterdam-Rijnmond en de Zeeuwse Delta. Daarnaast hebben we de nodige Brzo-bedrijven verspreid over ons verzorgingsgebied. Het veiligheidsbeeld in de ondernemingen is divers. Sommige bedrijven doen het echt heel goed, maar er zijn ook inrichtingen waar de veiligheidscultuur nog te wensen over laat. Er zijn de afgelopen jaren enkele kleinere industriële incidenten geweest, maar echte ‘hoofdpijndossiers’ kennen we in ons gebied gelukkig niet. De veiligheidscultuur is een van de thema’s waar we als Brzo inspectieteam in Limburg structureel aandacht aan willen besteden bij onze inspecties. Bijdragen aan een veiliger industrie met gerichte inspecties door goed opgeleide specialisten is mijn drijfveer. Leuk dat ik nu sturing mag geven aan dat specialistenteam. Ik zal zelf inspecties blijven uitvoeren, want mijn hart ligt bij de praktijk van de industriële veiligheid.”