Chemiepakdragers terug in Werkwijzer bedrijfsbrandweren

Nieuws van het LEC BrandweerBRZO, maart 2021

Op dringend verzoek van de chemiesector heeft het LEC BrandweerBRZO via een ‘addendum‘ de chemiepakdrager toegevoegd aan de Werkwijzer bedrijfsbrandweren 2019. Chemiepakdragers ontbraken in de werkwijzer omdat de overheidsbrandweer die functie niet meer kent en aangewezen bedrijfsbrandweren qua functies en opleidingen zijn gebaseerd op de overheidsbrandweren. Via chemiekoepel VNCI werd aangedrongen op het weer opnemen van deze functie, omdat bedrijfsbrandweren vanwege hun specifieke rol en scenario’s wel behoefte kunnen hebben aan inzet van chemiepakdragers.

In de werkwijzer is na paragraaf 3.3.2. over gaspakdragers een paragraaf over chemiepakdragers toegevoegd onder 3.3.3. De inzet wordt nader gespecificeerd in eisen: bij een inzet moeten twee chemiepakdragers en een bevelvoerder worden ingezet en moet tevens een stand-byploeg in bluspak en met ademlucht, chemielaarzen en chemiehandschoenen klaar staan om in noodgevallen de chemiepakdragers te kunnen redden.

Een bedrijfsbrandweer moet alle geloofwaardige en realistisch geachte incidentscenario’s kunnen behappen met het beschikbare personeel en materieel. Als voor een bedrijf een scenario met chemische stoffen realistisch is, waarbij de inzet van chemiepakken nodig is, dan moet het bedrijf dit in zijn bedrijfsbrandweerrapport onderbouwen. Het bedrijf moet met de betreffende veiligheidsregio afspraken maken over welke inzet de bedrijfsbrandweer zal leveren.

Het addendum voor de Werkwijzer bedrijfsbrandweren is voorzien van een beoordelingsschema voor persoonlijke beschermingsmiddelen. Afhankelijk van de aard van het ongeval en de betrokken chemische stof, kan aan de hand van vragen een keuze worden gemaakt uit het afhandelen van het incident met gaspakken, normale uitrukkleding of een ‘vuilwerkpak’. Voor het ‘vuilwerkpark’ kan ook ‘chemiepak’ worden gelezen.

Het ontbreken van chemiepakdragers was een van de grote bezwaren van de industrie tegen de Werkwijzer bedrijfsbrandweren 2019. Dat bezwaar is middels de toevoeging opgeheven. Het ligt in de planning dat de werkwijzer in 2022 wordt geactualiseerd. De industrie zal hierbij worden betrokken.