Chemiekaartenboek in de ELO

Nieuws van het LEC BrandweerBRZO, februari 2017

Het LEC BrandweerBRZO heeft begin december 2016 een e-module over het Chemiekaartenboek uitgebracht. De module is bedoeld voor Brzo–inspecteurs en brandweer– en GHOR–functionarissen, zoals AGS, specialisten industriële veiligheid, (H)OVD, bevelvoerder en GAGS. Zij worden in pakweg drie kwartier via de online leeromgeving (ELO) in stappen wegwijs gemaakt in de systematiek van het boek en het verwerken van de informatie tot een effectieve gevaarsinschatting bij lekkage van chemische stoffen.

Het Chemiekaartenboek is al sinds jaar en dag de vraagbaak voor gevaarlijke stoffeninformatie. De cursus is bedoeld voor alle professionals die het Chemiekaartenboek in de praktijk gebruiken. Doel is om het geheugen op te frissen en handigheid te krijgen in het optimaal benutten van de OGS-informatiebron.

Arie van den Berg van het LEC BrandweerBRZO schreef samen met onderwijskundige Joop van Diepen van het IFV de content voor de e-module. Hij licht toe hoe cursisten hun voordeel kunnen doen met het digitale lesmateriaal. “De cursus gaat verder dan alleen het doelgericht zoeken naar stofeigenschappen. Cursisten leren bijvoorbeeld ook hoe ze de vuistregels voor gevaarsinschatting kunnen toepassen. Met die vuistregels kunnen de theoretische stofeigenschappen bij een bepaalde dampspanning, temperatuur en andere relevante condities beter worden vertaald naar praktische stofconcentraties die bij metingen in de lucht mogen worden verwacht. Zo kunnen de effecten van een emissie op de omgeving beter worden berekend en getoetst aan een maatstaf voor het gevaar dat de betreffende stof oplevert voor de gezondheid en het milieu.”

Het Chemiekaartenboek is niet alleen een belangrijke gegevensbron voor Brzo–inspecteurs en adviseurs gevaarlijke stoffen, maar ook voor meetplanleiders, (hoofd)officieren van dienst en in sommige regio’s zelfs voor bevelvoerders. “Bevelvoerders gebruiken in de praktijk meestal het ERIC-kaartenboek, dat generieke gegevens over groepen chemische stoffen bevat”, stelt Van den Berg vast. “Maar in sommige industriële regio’s met een hoog risicoprofiel voor chemische incidenten, maken bevelvoerders ook gebruik van het Chemiekaartenboek. Dat gaat veel gedetailleerder in op de stofeigenschappen van individuele stoffen. Het is een heel dikke pil en het is voor alle operationele brandweerprofessionals die het in meer of mindere mate gebruiken handig om soepel te leren navigeren naar de informatie die je zoekt. Daarvoor biedt de e-module tips en tricks.”

De module is voorafgaand aan de implementatie door inhoudsdeskundigen kritisch getoetst en is nu als gratis dienst online beschikbaar voor functionarissen met een inlogaccount voor de ELO. Het LEC BrandweerBRZO sluit met de module aan op de trend van online leren en digitale kennisoverdracht in de veiligheidssector. Ga naar ELO en klik eenmalig op ‘Afnemen’ om de module te bekijken. U kunt dan inloggen met uw ELO-account, of een account aanmaken als u dat nog niet hebt. Nadat u de module hebt bekeken, blijft deze via de link voor u beschikbaar door opnieuw in te loggen.