BrandweerBRZO werkgroep incidentonderzoek van start 

Nieuws van het LEC BrandweerBRZO, december 2020

Na vertraging als gevolg van de coronamaatregelen, is op 16 november jl. de werkgroep Incidentonderzoek van het LEC BrandweerBRZO van start gegaan. Tien vertegenwoordigers uit de BrandweerBRZO samenwerkingsverbanden en het IFV bespraken online via Teams de verdere koers van het project in 2021. Doel van de werkgroep is het leren van industriële incidenten te bevorderen door al aanwezige kennis, werkwijzen en onderzoeksgegevens bij veiligheidsregio’s beter te ontsluiten en te delen.

Projectleider Henk van Wetten spreekt van een belangrijke stap. De start van de werkgroep stond al voor eerder dit jaar geagendeerd, maar moest als gevolg van de corona uitbraak worden afgelast. Een fysieke meeting voor de werkgroepleden was het uitgangspunt, om de samenwerking een goede basis te geven. “Op afzienbare termijn zijn fysieke bijeenkomsten echter nog niet mogelijk. Omdat we niet nog langer wilden wachten, hebben we gekozen voor een digitale startbijeenkomst”, aldus Henk van Wetten. “Anders verliezen we ons ‘momentum’. Alle veiligheidsregio’s zien de toegevoegde waarde en de urgentie om het leereffect van incidentonderzoeken te bevorderen.”

Ook in het BRZO+ wordt incidentonderzoek omarmd. Het thema is daar een structureel doorlopend project. Tijdens een themabijeenkomst van het BRZO+ vorig jaar werd duidelijk dat in veel regio’s aan incidentonderzoek wordt gedaan, maar dat de toegepaste methodieken sterk verschillen en dat informatie bovendien niet optimaal wordt gedeeld. Van Wetten: “Het doel dat we met onze werkgroep beogen is niet één standaard onderzoeksmethodiek voor heel Nederland op te zetten. In de eerste plaats willen we gaan inventariseren wat er is aan methodieken en beschikbare incidentonderzoeksgegevens. Vervolgens willen we gaan kijken hoe we die informatie beter kunnen ontsluiten voor het collectief, zodat we van incidenten in elkaars werkgebieden kunnen leren. Ook willen we een toolbox ontwikkelen, als houvast voor de best bruikbare onderzoeksmethodiek om na een incident bepaalde informatie op tafel te krijgen. De scope van het onderzoek bepaalt namelijk ook welke methode daar het best bij aansluit. Verder vormt deze werkgroep de verbinding met het Brzo+ project leren van incidenten.”

In het nieuwe project onder de vlag van het LEC BrandweerBRZO gaat de werkgroep uitpluizen welke methodieken beschikbaar zijn en gebruikt worden, wanneer onderzoeken monodisciplinair kunnen worden uitgevoerd en wanneer een meer multidisciplinaire benadering zinvol is en hoe informatie kan worden verzameld en gerubriceerd. De activiteiten van de werkgroep van het LEC BrandweerBRZO richten zich primair op de (bedrijfs-) brandweeraspecten. Belangrijke vragen zijn bijvoorbeeld: heeft de bedrijfsbrandweer zijn werk goed gedaan? En hebben alle preventieve en repressieve voorzieningen die het Brzo aan het bedrijf voorschrijft goed gefunctioneerd?

De werkgroep Incidentonderzoek wil in 2021 vier tot vijf keer bijeen komen. De eerste bijeenkomst staat gepland voor februari.