BrandweerBRZO netwerk beraadt zich op toekomst industriële veiligheid

Nieuws van het LEC BrandweerBRZO, oktober 2018

Welke ontwikkelingen spelen er allemaal in het domein van de industriële veiligheid en hoe beïnvloeden die ontwikkelingen het speelveld van het BrandweerBRZO-netwerk? Daarover heeft het LEC BrandweerBRZO op 25 september overleg gevoerd met de Brzo-coördinatoren en de coördinerend directeuren van de samenwerkingsgebieden, het IFV en het ministerie van Justitie en Veiligheid. Het was de eerste stap in een proces om de koers van het specialisme industriële veiligheid binnen de veiligheidsregio’s ’toekomstproof’ te maken.

“Er gebeurt veel binnen ons specialisme”, stelt Erwin de Bruin, programmamanager van het LEC BrandweerBRZO vast. “Nieuwe ontwikkelingen rond wetgeving, de samenwerking in BRZO+ en de PGS-reeksen leggen steeds meer druk op de specialisten industriële veiligheid bij de veiligheidsregio’s. Zo zal de invoering van de Omgevingswet meer werk opleveren omdat de adviestaken van de veiligheidsregio’s in het kader van die wet aangescherpt worden. En binnen het BRZO+ wordt de samenwerking tussen de partners verder versterkt. Redenen om met alle specialisten in het domein industriële veiligheid de focus op de nabije toekomst te richten. Hoe kunnen we ons kwalitatief en qua personele capaciteit goed op die toekomst voorbereiden? En kunnen we, op de manier zoals we het specialisme industriële veiligheid nu hebben georganiseerd, de groeiende vraag naar kennis en kunde aan?”

Erwin de Bruin wijst op de oorsprong van het BrandweerBRZO netwerk, dat is opgericht met het doel de Brzo-toezichttaken van de veiligheidsregio’s te ondersteunen en te faciliteren. Maar nu tekent zich steeds duidelijker een verbreding van het taakveld industriële veiligheid af, met een grotere adviestaak in de vergunningverlening en steeds meer samenwerkingsinitiatieven tussen de BrandweerBRZO samenwerkingsgebieden en met de inspectiepartners in het BRZO+. Samenvattend: er wordt de komende jaren meer van de specialisten IV verwacht. Die taakverbreding vraagt meer personele capaciteit en ook andere kennis en kunde bij de brandweerspecialisten. Vraagstukken die volgens De Bruin nadrukkelijker op de agenda moeten op het tactisch en strategisch beleidsniveau van de veiligheidsregio’s.

De bijeenkomst in Woerden op 25 september was een eerste verkenning van de ontwikkelingen en uitdagingen voor het brandweernetwerk voor industriële veiligheid. In het eerste kwartaal van 2019 wordt het overleg voortgezet en worden prioriteiten afgebakend om gezamenlijk een toekomstvast specialisme industriële veiligheid in stand te houden. Een robuuste organisatie met voldoende capaciteit en vakkennis om aan de groeiende vraag op het gebied van advies- en uitvoeringstaken te kunnen voldoen.